Ποίηση Γ΄

 

Το εκτός
που πάντα δρα
ως η άλλη πλευρά του νομίσματος
όπως η λάβρυς
με τις δυο κόψεις
 
όπως μέσα έτσι και έξω
 
το κοινωνικό γίγνεσθαι
μεταβολισμένο
από το Βλέμμα
 
είναι ένα άλλο τοπίο
 
και αποτυπώνεται...