Ποίηση Γ΄

 

Το εκτός

που πάντα δρα

ως η άλλη πλευρά του νομίσματος

όπως η λάβρυς

με τις δυο κόψεις

 

όπως μέσα έτσι και έξω

 

το κοινωνικό γίγνεσθαι

μεταβολισμένο

από το Βλέμμα

 

είναι ένα άλλο τοπίο

 

και αποτυπώνεται...