Νουβέλες

 

Το ‘α’ τελειώνει τ’ όνομά μου

[Αντιγόνη… μέρος ΙΙ

Η συνέχεια και το τέλος

 

Αντιγόνη

 

Πέλωρ Ένθειος

 

Η ώρα του υπογείου

 

Η Αφύπνιση

 

Ο Ξένος στο Κατώφλι

 

Το Ανάγλυφο της Υποταγής

 
 

MAGNUM OPUS (Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΡ)

 
 

O M A R