βουβός

 

Έτσι στεκόμουν

βουβός

μεσάνυχτα

τίποτα δεν σκεπτόμουν

μονάχα βίωνα

τον αρυτίδωτο πόνο

να χτίζει φράχτες

από παγωμένο χρόνο

ολόγυρά μου