Πέντε άξονες ενηλικίωσης του ανθρώπου

 

Πέντε άξονες ενηλικίωσης του ανθρώπου

 

ο κύκλος επιτίθεται στη γραμμή

η άνοδος είναι η θέα του ανάποδα κρεμασμένου

το βλέμμα διασώζει ό,τι ο χρόνος αποβάλλει

το συναίσθημα είναι το χθες της σκέψης

η αντίληψη κατασκευάζεται

 

 

Πέντε αρχές του Αχανούς που κληροδοτούνται στον άνθρωπο

 

η εντροπία είναι το ψεύδος που δοξολογεί η ποίηση

το πραγματωμένο εν δεν μερίζεται

οι μυητικές ορίζουσες είναι εγγενείς στον άνθρωπο

ο ενιαυτός είναι η περίοδος ολοκλήρωσης και αποκατάστασης κάθε ευγενούς δοκιμασίας

ο σοφός που μιλά ακόμη δεν είναι στην τελευταία του βαθμίδα

 

 

Πέντε αφορισμοί σωματικής νοημοσύνης

 

το σώμα εργάζεται το υπόρρητο γνώναι

το σώμα εμπεριέχει όλες τις ενδεχομενικότητες συν κάτι ακόμα

το σώμα φιλοξενεί τις προ-εννοιολογημένες εμπειρώσεις

το σώμα αποφασίζει και καθορίζει το βέλτιστο για τους άλλους φορείς

η αγάπη είναι κυτταρικός ιμπεριαλισμός

 

 

Πέντε ελιγμοί εσωτερικής δράσης

 

το Ανοίκειο δεν είναι ενδεχόμενο, είναι αναδυόμενη δι-αντίληψη

το πεπερασμένο σε κάθε ειναιική δράση δεν γεννιέται στο είναι

το ιερό είναι απρόσιτο, αναφές και απρόσβλητο

το ερωτικό γεγονός είναι η παγκόσμια και καθολική αρχή που διέπει το κάθε τι

η διαμερισματοποίηση αντίκειται σε κάθε έννοια ενικότητας και είναι εχθρός της αρμονίας

 

Untitled No. 4733 Art Print by Miki Meir Levi