το Μέγα Μυητικό Γεγονός της Καθόδου

 

Where Does It Begin? Art Print by yusuf afandi

 

Μ

 ε την κάθοδο του Λόγου μέσα στο χρόνο και τον χώρο, πάει να πει, με το που ξεκινάει ένας σωματοπνευματικός ιστορισμός στη  θεία οικονομία, λένε κάποιοι, καταργήθηκε η εσωτερική 'διαπραγμάτευση' του ανθρώπου. Τούτο σημαίνει για κείνους που το ισχυρίζονται αυτό πως ο Λόγος καταλαμβάνει πλέον όλο τον ωφέλιμο 'ανθρωπικό' χώρο εκεί που πριν υπήρχε το περιθώριο της φιλοσοφικής έκτασης, του αναπτύγματος της διάνοιας.

Δεν θα εμπλακώ με τις καταγωγικές προσκυρώσεις ή τις συμβολιστικές εμφέρειες για να αποφύγω την 'απάντηση'. Γιατί στην ουσία η απάντηση σε ένα μη-ερώτημα δεν έχει καν υπόσταση.

Το ερώτημα δεν είναι αν ο Λόγος ξεκινά την ιστορική του πορεία στη θέση του 'ελεύθερου' ανθρώπου αλλά αν οντολογικά υπήρχε οτιδήποτε πριν που δεν υπάρχει και μετά. Και τούτο είναι το ζοφερό τοπίο της 'ανάσχεσης' της ιστορικής πορείας του Λόγου από έναν μετα-στοχασμό που είναι ερωτευμένος με το ουδέν και το μηδέν. Γιατί εάν οντολογικά ο άνθρωπος 'ακυρώνεται' από την κάθοδο του Λόγου, τότε έχουμε ένα προφανές αδιέξοδο. Ο 'ελεύθερος' άνθρωπος γίνεται ένα παρα-ιστορικό φάσμα, ένα πάρεργο στην Οικονομία, ένας 'ξένος' στον δικό του οίκο.

Όμως η κάθοδος του Λόγου έχει γνωρίσματα υπερβασιακής οντολογίας και δεν δεσμεύεται από τις ερμηνείες των αντιλημμάτων της διανόησης. Με άλλα λόγια, η ενσάρκωση του Λόγου -που δεν έχει χαρακτηριστικά ένδυσης ή μετένδυσης αλλιώς τα πράγματα θα ήταν ξεκάθαρα και προφανή- υπερβαίνει και τον ιστορικό και τον εξω-ιστορικό άνθρωπο, δηλαδή και τον χρονισμένο μετα-πτωτικό αλλά και τον φιλοσοφικά φαντασιακό άνθρωπο και αναλαμβάνει τα υπαρκτικά ηνία. Κι αυτό είναι, κατ'εμέ το υπερφυές στην όποια θεία οικονομία -άληπτη πάντως και ακατάληπτη στην μεγάλη εικόνα της, πώς αλλιώς;

Για να το πούμε διαφορετικά, ο Λόγος σαρκούται όχι για να 'κάνει τον άνθρωπο πέρα' αλλά για να τον 'συνειδητώσει' με έναν τρόπο και έναν δρόμο που από μόνος του θα ήταν αδύνατο να αντιληφθεί ή να εννοήσει.

Η φιλοσοφική διαπραγμάτευση δεν σταμάτησε με την κάθοδο του Λόγου στην ιστορία. Εκείνο που άλλαξε δραματικά ήταν οι ορίζουσες.

Κι αυτό είναι το Μέγα Μυητικό Γεγονός της Καθόδου...