Ποίηση Δ΄


Το δι-υπαρκτικό γεγονός είναι άραγε μια φαντασίωση;
Το μετα-φυσικό, το υπερ-φυσικό, το Άγνωστο...
Το Άμορφο, το Εύμορφο, το Ρευστό...
Ο άλλος και το άλλο ως έκφραση του πρωτογενούς φόβου αλλά και της ανάγκης να ορίζεται αντι-κείμενο
Ο άλλος και το όλο ως προβολή και ως ποιητική προσέγγιση και διασπορά ενεργειών του Αχανούς...
Μυητικές ορίζουσες που δεν ευνουχίζουν αλλά ευρύνουν το Ποιητικό Γεγονός...