Στο ανάμεσο...

 
 

Σιδερένιος ουρανός

πέτρινη θάλασσα

κι εσύ να κολυμπάς

μαρμάρινη

στο ανάμεσο

 

χλώριο στα μαλλιά

κρύο στα χέρια

ενώθηκαν τα χείλη

μονάχα μια στιγμή

πύρωσε ο αέρας

 

φτενό μαγνάδι ο ουρανός

τυφλή η θάλασσα

κι εσύ να χορεύεις σιωπηλή

ελεύθερη

στο ανάμεσο…